....................:::: @black_boy.danya ::::...................

- Basic Info:

Name: Dmitryshin Danyl Vladimirovych
Birthday: 19 July, 2004 y. (now 17 > 18 age)
Home: Novovolynsk
He is engaged in Greco-Roman wrestling.
VK: https://vk.com/id467800913
Instagram: https://instagram.com/black_boy.danya


- Family:

Mom: Olga Dmitryshina
Birthday: 19 September, 1982 y.
Home: Novovolynsk
VK: https://vk.com/id335267476
Maybe know Polsky.
Photo: https://sun9-36.userapi.com/impf/c630320/v630320476/42522/eJyKWp5d7w4.jpg?size=755x1080&quality=96&sign=e5779490566c69c8ccde6eabb3b5f268&type=album

Father: Dmitryshin Vladymyr Ruslanovich
Birthday: 22 January, 1982 y.
Home: Novovolynsk (better Zdolbunov)
VK: https://vk.com/id252086633
Maybe know Polsky.
Photo (2014): https://sun9-81.userapi.com/impf/wFfyUYEbeS6naUM5vrRLAoaKcbXrt-PGmVwbyA/rQpuTEehB7M.jpg?size=600x600&quality=96&sign=1bd17bccd35c03456359a932b406dbf4&type=album

Grandfather: Dmitryshin Ruslan !!! Possibly not alive. !!!
Home: Zdolbunov
Number: +380683274281
VK: https://vk.com/id272241207
Photo: https://sun9-16.userapi.com/impf/c618019/v618019687/1e514/3mJ-YigYRdA.jpg?size=607x1080&quality=96&sign=b94c88fe016ecba329695708c300ad48&type=album