| β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |

 π™²πšπ™Έπ™Όπ™΄(πš‚): CHILD ENDANGERMENT

| β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |
 𝙽𝙰𝙼𝙴: William B Bryon Lee
 𝙰𝙢𝙴: 62
 𝙳𝙾𝙱: October 9th, 1959 
 π™Άπ™΄π™½π™³π™΄πš: Male
 π™°π™³π™³πšπ™΄πš‚πš‚: 5145 Bedford Creek Rd. Franklin, TN 37064
 𝙸𝙿 π™°π™³π™³πšπ™΄πš‚πš‚: 69.138.54.231
| β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |
 π™΅π™°π™Όπ™Έπ™»πšˆ: Bill J Lee, Caleb C Lee, Caleb Charles Lee, Cameron M Lee, Carol Ann Lee, Jacob B Lee, Jessica L Stowell, Maria D Lee, Nancy J Lee, Sarah Kate Lee.

 π™°πš‚πš‚π™Ύπ™²π™Έπ™°πšƒπ™΄πš‚: Debbie A Stinson
| β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |
 𝙲𝙴𝙻𝙻-𝙿𝙷𝙾𝙽𝙴: 615-330-5250
 𝙻𝙰𝙽𝙳𝙻𝙸𝙽𝙴: 615-799-2324
 𝙴𝙼𝙰𝙸𝙻: leecompany@leecompany.com
| β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |
 π™΅πš„πšπšƒπ™·π™΄πš π™Έπ™½π™΅π™Ύπšπ™Όπ™°πšƒπ™Έπ™Ύπ™½: Bill Lee is the current sitting governor of Tennesee. Bill thought it would be a good idea to legalize child marriages. Thanks to Bill, many children are going to be subjected to abuse. | β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€” |