Scroll down, for the paste

If you want to see the full paste then go there : https://skidbin.net/full?t=J5b1OkD3


    ............................................................................................................................................. ..................................................
  ....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.  ...................................................................................................................................................................................................
    ........ .......................................................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................Web And His Dream Anime Girl..........................................................
........................................................................................................................................................................................................
........... ............................................................................................................................................................................................
.........  .............................................''''...............................''''........................................................................................................
.................................................''''''''''''''''......................'''..............................................................................................................
............................................'',,,''''',,,,;;:;;,,'''...............',''.................................................................................................................
..........................................,cdkOOkxl;;;;;cdO0K0Oxc;,'''............'''''.................................................................................................................
........................................',dKNXXNNXXkc::o0NWWWWWNKo;,,''..........''',''.................................................................................................................
........................................'c0XNNNNXXNKdclkNWWWWWWNNOc;,,''........''''''..................................................................................................................
.......................................'':kXNNNNNNNKkolkXWWWWWWWNkc:;,''.......''''.........','.........................................................................................................
.......................................'',ckKNNNNX0xddookXNNWWNKkoc:;,,''......''.......................................................................................................................
.......................................'',,;ldxkxddxxkxllkXXNNKdodoc:;,''.......'.......................................................................................................................
........................................'',;;::cld0X0OxcckKXXN0OKKK0xc,,''.....'.......,;...............................................................................................................
........................................'',,;;::o0NNOkd:ckXXXNK0XNNNNOc,'''....'.....';:c,..............................................................................................................
.........................................'',,;::lONXOkd:ckKXXX00NNNNN0l,''...........:c,,'.........,,'........................................................... .....................................
.........................................''',,;;:lk0kxo;:xKKKXO0XNNX0o;'''...........,c;:;.':,.,cc;'.....'....'.................................................. .....................................
.........................................''',,,;;;:cldo;:dOO0Kkodxdo:,'''.............:odlcdocokkxollc:,,,.;c'.. ....................... ........................  .. . ..............................
.........................................'''',,,,,,,;:;,,,;::ll:;;;,,,'''......... ..,:cdkkkkkkkkkkkkkkd:'..... .....................................';'...... ...    ............................
..........................................''',,,,,,,,''''''',,,;;,,,,'''........'.'col:okkkkkkkkkkkkkkkxlcc,.... ................',,'...............................'''................................
..........................................'''',,,,,,''....'''',,,,,'''.''...:cldocxkxlcdkkkkkkkkkkkkkkkkdod,... ..............',,,'............................   .;,'.  ............................
..........................................'''''''',,''''',,,,',,,,''''''''..';lxxxkkxocoxkkkkkkkkkkkkkkkxxd;.................'''''..................... ............,;,................................
.......................................'''''''''',,,;coxkdxkdll:,,''''.........,okkkkdlcldkkkkkkkkkkkkkkkkkc................''..';'............................   .... . ............................
................................'''',,'''''''''',,;:o0KNXOKNOkkl;,'..............;dkkxocccdkkkkkxoldxkkxoc,..............'......cl'.....................          ............................
..............................'''''',,,,,,',,,,,,;:cdKKNXO00xlc;,'.................:dko:,.,dkkkkxo;,;::,......................:ll,..'..................         ................................
.............................',,,;coool:;,,,,,,,;;:cxKKNKxol:,'.....................';,....,okkkdc,......................  ':;lc........................        ..............................'
...........................''',,:dkkxkkxo:;;,,,,;::cxKK0xc,'................................'cl:'....................''....,ll:'. .......... ..............    ....................................'
.........................'''',,:dkkkkkkkkdc;;,,,;;:cxOxc;.................................''....''..................,ddoool:;dd............. ...........................''''',''.......................'
.........................''',,;lxxkkOOOkxxo:;;,,,;;:cc;'..................................'''''''''''''''''''......'dOkkkkxdxkd;.... ....... ...............''...',',:oxxxdl:;,''.....................'
.......................'''',,,:dkxkOOOOOkkdc;;;,,,,;;'.....................................''''''''''''''''''''....lOkkkkkxxxxd;... .......  ....................,,lOKKKKKOo:;,''....................'
......................'''',,;;lkkkkO00000kxl:;;;,,;:,.....................................','',,'''''''''''.......,dxxkkkkkkxo,.   ... .  ....................',o0KKKKK0d:;,,''...................'
...................''''',,,,;;okkkO0K0O00kxo:;;;,,;,.................................... .,,,,,,,,,,,,''''.......,dkxdxkkkxl;...... ..  .  .. .................';cd0KK0Odc:;,''....................'
.'''''''''''''''''''''',,,,;;;lxkkkOK0O00kkdc::;;:,.................................. .. .,,,,,,,,,,,,,,'........lkkkkkkxoc'..... ...      ...........'''....;lddododl:;,'................'.....'
'''''''''''''''''''',,,,,,;;;;cxkxkO0K00Okxd::lll;........................................,,,,,,,,,,,,,,'.........;:ldxxdc,...  .,;.       ...................,c:,;,cc,'.........................
'''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;::okxkOOOOOOkxl:::cc,............................. ......  .,,,,,,,,,,,',,'..',,'... ..,:;..  ..;;'.        ............ .....,'...,;...........................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;:::cdkxxkOOkxkxc:::c:'............................. ....... .,;,,,,,,,''',;:c;:lc;'.............,lxd'         . ..............,;'...',...........................
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::cldxkkkkkxxoc::::;'............................ ......... .,;;;;,,;cc:clccc::;;;'..''....';:cokxl'.         .. .............'::,...',...........................
::c::::::::cc::::::c::cccccccccccloxkkkkdlcccccc;............ ............................;;;;;,:dkkkkxdolc;''...''....,:clooocc;.         .. ........  ...;;'....'...........................
lodoccodolldollooclolloolooloooooolodxxdlllllll:,............ ............. ..............'.''';dkkkkkkkkkkl'....,;;;:oooooooodd;      ................... ...........'.'',,'.....................
:::::::;:::;;:;;;;;,;;;;;,,,'''',,,;;;;;;;;;;;,,'........... ............. .............'...'okkkkkkkkkkkl'...,cllldxdl::cldddo;.   .. .''...''''''',,,,,,'''....''....,,,,'';;'...'...............
,,'',,'',,''''''',''',''.........'',,,,,,,'',,'''........... ............ ............. .;''lkkkkkkkdooodc,;:ldxxkkkkdooc::lolodo;......................'''''''''''''''''',,,,,;:c::cllc:::;;;,,,,,,,'
...................'''.............'''''''''''''............ ............ ............. .cxllkkkkkkkd:;:clodxkkxxxxkkkkxdxxxddddooxdc'.............................................'''',,,,,''''''',',,
..............................................''............ ............. ..............lxooxkkkkxdoc;:oxkkkxxdddxkkkkkxxkxdlcccloxkxo:,...............................................................
.......................................................................................'cdloxkxxddddddxkkkkkkkkkxdddxxkkxddddddoccldOkxdoc;'''.''.......................................................
............................................'''......';ccclllllllcc:,..................;ollodddddxkkkkkkkkkkkkkxxdddxkkkkxxxxddoolcoxOOOxddlc,''''.''''''...............................................
......................................'''''',,'......ckkkkkkkkkkkkkkko:,'. ............:lclddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxdoloooooccdkkkOOkxdol;,,,,'''''''''''.''''''..................................
..................................''''',,,,;;;,.....'okkkkkkkkkkkkkkkdll;. ..........,:odxkkkkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkxxkd:codkd::cxkxkOOOkxdoc::::;;;;,,,''''''''','.',,'.''......''.................
..............................'''',,,;;:::cccc:'....,xkkkkkkkkkkkkkkkdlc,........;:ldxkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc:coodddoollccllcloodxkOx::clkkxkOOOOkxdl:::::::;;;;;,,,,,,''''','''''.',,,,,,,,'''''''........
...........................''''',,;;:::cclloool,....:kkkkkkkkkkkkkkkkdl:...',:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdoc;:cloloolllcccloddollxxxkOd:ldclkxxkkxkOkkxc:cc:::::::;;;;;;;;;;;,,,'''..'''''',,,,,,,,,,'''''...
.......................''''',,,,;;:::cclllooodo;....ckkkkkkkkkkkkkkddolllodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc:::ldxkOkxkOOOOOOOOOOOkkkdokOOo:dOo:okkxolddodoc:cc::::::;;;;;;;;;;,,,,,,,,''''''''.....''''''''''.',
..................''''',,,,,;;;;::cccllllooddoo:....lkkkkkkkkkkkxdddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc;:oxkkOOOkdloxxkOOOOOOOkdddodxOOk:ckOkdcodoollllllllcccc::::;;;;;;;;;,,,,,,'''''''''''''''''...........'
................''''',,,,;;;;;:::cccllllloollllc'...okkkkkkkkkxoodkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoccll:lOOOOOkdc;lxodOkxxOkdlloodkOOOkl,okxdolllddddddoooollccc::::::;;;;,,,,,,''''''''.......................
..........'''''',,,,,,;;;;::::cccllloooooolccloo;..'dkkkkkkkxdodkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdl:coxOdlxOOkOkl;,cdlokdlllcccodkOOOOOkl,ckkoccloddddddddddoolllccc::::::;;;;,,,,,,'''''''''''..................
...'''''''''',,,,;;;;;;::::ccclllloooollccccloooc'.,dkkkkkkxdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxo::c:dOOxldOOOOxc,,:occo:;:ccoxOOOOOOOkxc;;lxdoddddddddddooooooooollcccc::::;;;;;;;,,,,,,,,,''''''................
''''',,,,,,,,,;;;;:::ccccccllllloooolcc:ccllooodd;.,dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc;;cxolxOxodOOOkxl,,:c;,;:coxkOOOOOOOOkxddxxxkkOkkxxddddddddddooooooolllccccc:::::;;;;;;;;,,,,,,''''''''............
'''',,,,,,;;;;;;:::cccccllllloooolc:::ccclloooddc'.,dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdl:,,cxOxoxOxoxOOOOo;;;::;:ldkOOOOOOOOOOOkxxkOOOOOOOOOkkxxddddddoooooollllllllcccc::::::::;;;;;;,,,,,,'''''''''.........
'',,,,,;;;;;;::::ccccclllllooolcc:::ccclloooddxo,..,dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdl:c;,;okOkdxOxoxOOOko,'',:ldkOOOOOOOOOOOOOxdkOOOOOOOOOOOkkkxxxxddddoddooollllccccccc:::::::::;;;;;;;,,,,,'''''''''........
,,,,,;;;;:::::ccccllllloooolc:::::::ccllloooddxl...,dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdl;'..:dlcxOkxxkxdkOOOd:,,;cdkOOOOOOOOOOOOOOxlokOOOOOOOOkkkkkkkkxxxddoooooooolllccccccc::::::::;;;;;;;;;,,,,,'''''''''''......
,,,,;;;;;;:::cc:::cccclllc::;;:::::ccllloooddxd;....okkkkkkkkkkkkkkkkxddl:,......oOddkkkxdxkOxoc;;cdkkOOOOOOOOOOOOOOko;:odddddxxxxxxdddddddddddooollllllllccccccccc:::;::::;;;;;;;;,,,,''''''''''.......
'''',,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::ccclllooddxd;.....lkkkkkkkkkkkxxdool:,.........,odlllloddlc;,;ldkOOOOOOOOOOOOOOOkoc;codddddddddddddddddddddddooolllllllllcccccccccc:::;;;;;;;;,,,,,,,'''''''''''......
,,,,,,;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;:::ccclllooddd;......:dxkkkkxddoolc:;,'...........;ooolclc;,,,;coxkOOOOOOOOOOOOOOxdolcoddxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddddoooolllllcccccccccccc::::;;;;,,,,,,,'''''''''''.........
,,,,;;;;;;;::::::;,,;;;;;;;;;:::ccclllloodddc........;ooddollc:;'...............'oddxddl;,;,,cdxOOOOOOOOOOOOOOkdodkdlodddddddddxdddxxdddddddoooooooolccllccccccccccccc::::::;;;,,,,''''''''''''..'......
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|                                                                       |
|                                                                       |        
|                                                                       |
|                     ▄▄▄▄▄  █ █▀ ▄█ ██▄  ███  ▄█  ▄     ▄  ▄███▄   ▄▄▄▄▀                   |
|                    █   ▀▄ █▄█  ██ █ █ █ █ ██   █     █ █▀  ▀ ▀▀▀ █                    |
|                   ▄ ▀▀▀▀▄  █▀▄  ██ █  █ █ ▀ ▄ ██ ██  █  ██  █ ██▄▄    █                    |
|                    ▀▄▄▄▄▀  █ █ ▐█ █ █ █ ▄▀ ▐█ █ █ █  █ █ █ █▄  ▄▀  █                     |
|                          █  ▐ ███▀ ███  ▐ █ █ █ ██ █ █ █ ▀███▀  ▀                     |
|                         ▀           █  ██  █  ██                           |
|                                                                       |
|                                  _                                     |
|                                  / /\                                    |
|                                 / / /                                    |
|                                 / / /  _                                  |
|                                /_/ /  / /\                                 |
|                                \ \ \ / / \                                 |
|                                 \ \ \/ / /\ \                                |
|                               _  \ \ \/ /\ \ \                                |
|                              /_/\  \_\ / \ \ \                               |
|                              \ \ \ / / \  \_\/                               |
|                               \ \ \/ / /\ \                                  |
|                               \ \ \/ /\ \ \                                  |
|                                \ \ / \ \ \                                 |
|                                \_\/  / / /                                 |
|                                   / / /                                  |
|                                   /_/ /                                  |
|                                   \_\/                                   |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                        [======[ ᴛ ᴀ ʙ ʟ ᴇ  ᴏ ғ  ᴄ ᴏ ɴ ᴛ ᴇ ɴ ᴛ ]======]                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x00: Introduction              |                       |
|                        |  0x01: Reasoning               |                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x10: Jenise Strover             |                       |
|                        |  0x11: Personal Information         |                       |
|                        |  0x12: Nude(s)                |                       |                      
|                        |  0x13: Social Media             |                       |
|                        |  0x14: Work History             |                       |
|                        |  0x15: Education               |                       |
|                        |  0x16: Phone History             |                       |
|                        |  0x17: E-Mail(s)               |                       |
|                        |  0x18: IP History              |                       |
|				        |                        |                       |
|					    | 0x20: Paul D Strover (Family)        |                       |
|					    |  0x21: Personal Information         |                       |
|                        |  0x22: Phone History             |                       |
|					    |  0x23: E-Mail(s)               |                       |
|                        |                        |                       |
|                        | 0x30: Toi D Strover (Family)         |                       | 
|                        |  0x31: Personal Information         |                       |
|                        |  0x32: Phone History             |                       | 
|                        |  0x33: E-Mail(s)               |                       | 
|						|						 |                       |
|						| 0x40: Property Info             |                       |
|                        |  0x41: Ownership               |                       |
|                        |  0x42: Property View             |                       |
|                        |  0x43: Selling History            |                       |
|                        |  0x44: Tax History              |                       |                      
|					    |                        |                       |
|                        | 0x50: Credits                |                       |
|                        |                        |                       |
|						[================================================]                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|                                                                       |
|                                                                       |
| /$$$$$$       /$$                /$$            /$$   /$$                         |
| |_ $$_/      | $$               | $$           | $$  |__/                         |
|  | $$  /$$$$$$$ /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$$ /$$  /$$ /$$$$$$$ /$$$$$$  /$$ /$$$$$$ /$$$$$$$               |
|  | $$ | $$__ $$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$ /$$__ $$| $$ | $$ /$$_____/|_ $$_/ | $$ /$$__ $$| $$__ $$               |
|  | $$ | $$ \ $$ | $$  | $$ \__/| $$ \ $$| $$ | $$| $$ | $$| $$    | $$  | $$| $$ \ $$| $$ \ $$               |
|  | $$ | $$ | $$ | $$ /$$| $$   | $$ | $$| $$ | $$| $$ | $$| $$    | $$ /$$| $$| $$ | $$| $$ | $$               |
| /$$$$$$| $$ | $$ | $$$$/| $$   | $$$$$$/| $$$$$$$| $$$$$$/| $$$$$$$ | $$$$/| $$| $$$$$$/| $$ | $$               |
| |______/|__/ |__/  \___/ |__/    \______/ \_______/ \______/ \_______/  \___/ |__/ \______/ |__/ |__/               |
|                                                                       |
| +——— 0x01 Reasoning ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| | Once again a whore that got exposed & her nudes leaked lmfaooo                                      | |
| |                                                                     | |
| | This whore manages to have sex with a guy.                                                | |
| | That records her and im pretty sure that takes photos of her and then get its leaked like WHAT? nigga                  | |
| |                                                                     | | 
| | Once again this isn't really supposed to be a dox.                                            | |
| | it's just to expose and spread around how much of a whore she is like all the other whores out there.                  | |
| | That's why there's barely any information.                                                | |
| | 10 minutes of work if you wanna get more information on her go ahead.                                  | |
| |                                                                     | |
| | She still got dropped and her nudes leaked enjoy. - @Web                                         | |
| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|																	    |																		                                                                        |                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x10                                                                     |
|                                                                       |
|   /$$$$$           /$$              /$$$$$$  /$$                                 |
|   |__ $$          |__/              /$$__ $$ | $$                                 |
|    | $$ /$$$$$$ /$$$$$$$ /$$ /$$$$$$$ /$$$$$$    | $$ \__//$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$  /$$ /$$$$$$  /$$$$$$      |
|    | $$ /$$__ $$| $$__ $$| $$ /$$_____/ /$$__ $$   | $$$$$$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$| $$ /$$//$$__ $$ /$$__ $$      |
|  /$$ | $$| $$$$$$$$| $$ \ $$| $$| $$$$$$ | $$$$$$$$    \____ $$ | $$  | $$ \__/| $$ \ $$ \ $$/$$/| $$$$$$$$| $$ \__/      |
| | $$ | $$| $$_____/| $$ | $$| $$ \____ $$| $$_____/    /$$ \ $$ | $$ /$$| $$   | $$ | $$ \ $$$/ | $$_____/| $$         |
| | $$$$$$/| $$$$$$$| $$ | $$| $$ /$$$$$$$/| $$$$$$$   | $$$$$$/ | $$$$/| $$   | $$$$$$/  \ $/ | $$$$$$$| $$         |
|  \______/ \_______/|__/ |__/|__/|_______/ \_______/    \______/  \___/ |__/    \______/   \_/  \_______/|__/         |
|                                                                       |                                                                   |                                                                       |
| 0x11                                                                     |
| Jenise Strover...........: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:     |                                        Jenise Strover | |   
| .........................: | Address:    |                  4845 Talons Mark Dr Colorado Springs Colorado 80916 adddyy | |   
| .........................: | Phone Number: |                                         719-238-6731 | |
| .........................: | Age:      |                                           ??????? | |
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x12                                                                     |
| IMAGE(S).................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: | Image Type:  | Link:                                    | Amount:    | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
| .........................: |  Meme  001: | https://prnt.sc/11xjmbc                           | 4       | |
| .........................: |  IRL  002: | https://prnt.sc/11xjnac                           |        | |
| .........................: |        |                                       |        | |
| .........................: |  NUDE  003: | (Removed by Admin)                             |        | |
| .........................: |  NUDE 2 004: | (Removed by Admin)                             |        | |
| .........................: +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x13                                                                     |
| SOCIAL_MEDIA.............: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Social Media:  | Media Link:                               | Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |
| .........................: | Facebook    | https://www.facebook.com/jayy.roccell                  |  N       | |
| .........................: | Instagram    | https://instagram.com/jayy_roccell?igshid=122hfev2egqoi         |  N       | | 
| .........................: | Instagram 2   | https://instagram.com/jayystrover_og_st?igshid=dd88ceaipk1g       |  N       | | 
| .........................: | Twitter     | https://twitter.com/mizzbeauty24?s=09                  |  N       | |
| .........................: | Twitter 2    | https://twitter.com/mizz_beauty_24?s=09                 |  N       | | 
| .........................: +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————+ |                                                                      |                                                                       |
|                                                                       | 
| 0x14                                                                     |
| WORK_HISTORY.............: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Position:                       | Location:          | Duration:       | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
| .........................: | Point guard/Shooting Guard at Los Angeles Lakers.   | Los Angeles         | ??/??/????      | |
| .........................: +———————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————+———————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x15                                                                    |
| EDUCATION................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | School:                                    | Date:           |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
| .........................: | Studied at Clemson University                         | ??/??/????         |  |
| .........................: | Went to Mountain Pointe High School                      | ??/??/????         |  |
| .........................: +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————————————+  |
|                                                                       |
| 0x16                                                                     |
| PHONE(S).................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | Phone Number:  | Carrier:                  |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | 719-238-6731   | Bellsouth Mobility, LLC (AT+T)       |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
|                                                                       |
| 0x17                                                                     |
| EMAIL(S).................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Email(s)                                         |  Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Drajasekaran@gmail.com                                  |   N       | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x18                                                                     |
| IP_HISTORY...............: +————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————+ |
| .........................: | IP Address:      | Date: (Date found)                           | VPN: (Y/N) | |
| .........................: +————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————+ |
| .........................: | 75.70.15.144      | ??/??/????                               |     N | |
| .........................: +————————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————+ |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x20                                                                     |
|                                                                       |
|  /$$$$$$$           /$$    /$$$$$$$     /$$$$$$  /$$                                   |
| | $$__ $$          | $$   | $$__ $$    /$$__ $$ | $$                                   |
| | $$ \ $$ /$$$$$$ /$$  /$$| $$   | $$ \ $$   | $$ \__//$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$  /$$ /$$$$$$  /$$$$$$         |
| | $$$$$$$/|____ $$| $$ | $$| $$   | $$ | $$   | $$$$$$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$| $$ /$$//$$__ $$ /$$__ $$        |
| | $$____/ /$$$$$$$| $$ | $$| $$   | $$ | $$    \____ $$ | $$  | $$ \__/| $$ \ $$ \ $$/$$/| $$$$$$$$| $$ \__/        |
| | $$   /$$__ $$| $$ | $$| $$   | $$ | $$    /$$ \ $$ | $$ /$$| $$   | $$ | $$ \ $$$/ | $$_____/| $$           |
| | $$   | $$$$$$$| $$$$$$/| $$   | $$$$$$$/   | $$$$$$/ | $$$$/| $$   | $$$$$$/  \ $/ | $$$$$$$| $$           |
| |__/   \_______/ \______/ |__/   |_______/    \______/  \___/ |__/    \______/   \_/  \_______/|__/           |
|                                                                       |                                                                   |                                                                       |
| 0x21                                                                     |
| Paul D Strover...........: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:     |                                        Paul D Strover | |   
| .........................: | Address:    |                  4845 Talons Mark Dr Colorado Springs Colorado 80916 adddyy | |   
| .........................: | Phone Number: |                                         719-238-6731 | |
| .........................: | Age:      |                                           ??????? | |
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x22                                                                     |
| PHONE(S).................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | Phone Number:  | Carrier:                  |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | 719-238-6731   | Bellsouth Mobility, LLC (AT+T)       |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
|                                                                       |
| 0x23                                                                     |
| EMAIL(S).................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Email(s)                                         |  Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Bigst33@hotmail.com                                   |   N       | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x30                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$$    /$$    /$$$$$$$     /$$$$$$  /$$                                          |
| |__ $$__/    |__/   | $$__ $$    /$$__ $$ | $$                                          |
|  | $$ /$$$$$$ /$$   | $$ \ $$   | $$ \__//$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$  /$$ /$$$$$$  /$$$$$$               |
|  | $$ /$$__ $$| $$   | $$ | $$   | $$$$$$|_ $$_/  /$$__ $$ /$$__ $$| $$ /$$//$$__ $$ /$$__ $$               |
|  | $$| $$ \ $$| $$   | $$ | $$    \____ $$ | $$  | $$ \__/| $$ \ $$ \ $$/$$/| $$$$$$$$| $$ \__/               |
|  | $$| $$ | $$| $$   | $$ | $$    /$$ \ $$ | $$ /$$| $$   | $$ | $$ \ $$$/ | $$_____/| $$                  |
|  | $$| $$$$$$/| $$   | $$$$$$$/   | $$$$$$/ | $$$$/| $$   | $$$$$$/  \ $/ | $$$$$$$| $$                  |
|  |__/ \______/ |__/   |_______/    \______/  \___/ |__/    \______/   \_/  \_______/|__/                  |
|																	    |																	  |                                                                       |
|                                                                       | 
| 0x31                                                                     |
| Toi D Strover............: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
| .........................: | Name:     |                                        Toi D Strover | | 
| .........................: | Address:    |                  4845 Talons Mark Dr Colorado Springs Colorado 80916 adddyy | | 
| .........................: | Phone Number: |                                         719-238-6731 | |
| .........................: | Age:      |                                           ??????? | |
| .........................: |        |                                               | |
| .........................: +————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |
|                                                                       |
| 0x32                                                                     |
| PHONE(S).................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | Phone Number:  | Carrier:                  |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
| .........................: | 719-238-6731   | Bellsouth Mobility, LLC (AT+T)       |                         |
| .........................: +——————————————————+————————————————————————————————————————————+                         |
|                                                                       |
| 0x33                                                                     |
| EMAIL(S).................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Email(s)                                         |  Jacked: (Y/N)  | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
| .........................: | Bigst33@hotmail.com                                   |   N       | |
| .........................: +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+————————————————————+ |
|                                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————++——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| 0x40                                                                     |
|                                                                       |
| /$$$$$$$                           /$$           /$$$$$$      /$$$$$$               |
| | $$__ $$                          | $$          |_ $$_/      /$$__ $$              |
| | $$ \ $$ /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$  /$$$$$$ /$$$$$$  /$$  /$$    | $$  /$$$$$$$ | $$ \__//$$$$$$           |
| | $$$$$$$//$$__ $$ /$$__ $$ /$$__ $$ /$$__ $$ /$$__ $$|_ $$_/ | $$ | $$    | $$ | $$__ $$| $$$$  /$$__ $$          |
| | $$____/| $$ \__/| $$ \ $$| $$ \ $$| $$$$$$$$| $$ \__/ | $$  | $$ | $$    | $$ | $$ \ $$| $$_/ | $$ \ $$          |
| | $$   | $$   | $$ | $$| $$ | $$| $$_____/| $$    | $$ /$$| $$ | $$    | $$ | $$ | $$| $$  | $$ | $$          |
| | $$   | $$   | $$$$$$/| $$$$$$$/| $$$$$$$| $$    | $$$$/| $$$$$$$    /$$$$$$| $$ | $$| $$  | $$$$$$/          |
| |__/   |__/    \______/ | $$____/ \_______/|__/     \___/  \____ $$   |______/|__/ |__/|__/   \______/           |
|               | $$                   /$$ | $$                               |
|               | $$                  | $$$$$$/                               |
|               |__/                   \______/                                |
|                                                                       |
| 0x41                                                                     |
| OWNERSHIP................: +———————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————————+              |
| .........................: | Owner:    | (probably not the owner but i put it there.) Jenise Strover????  |              |
| .........................: | Address:   | 4845 Talons Mark Dr Colorado Springs Colorado 80916        |              |
| .........................: +———————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————————+              |
|                                                                       |
| 0x42                                                                     |
| PROPERTY_VIEW............: +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+        |
| .........................: | https://www.zillow.com/homedetails/4845-Talons-Mark-Dr-Colorado-Springs-CO-80916/59739488_zpid/ |        |
| .........................: +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+        |
|                                                                       |
| root@localhost:~# cat 0x65                                                          |
| SELLING_HISTORY..........: +———————————————+———————————————————————————+———————————————+                           |
| .........................: | Date:     | Event:          | Price:    |                           |
| .......................... +———————————————+———————————————————————————+———————————————+                           |
| .........................: | 12/8/2020   | Sold           | $337,000   |                           |
| .........................: | 11/5/2020   | Price change       | $300,000   |                           |
| .........................: | 8/29/2016   | Sold           | $210,000   |                           |
| .........................: | 7/31/2012   | Sold           | $157,000   |                           |
| .........................: | 6/6/2012   | Listed for sale      | $155,000   |                           |
| .........................: | 8/2/2005   | Sold           | $187,900   |                           |
| .........................: | 6/14/2002   | Sold           | $152,845   |                           |                          
| .........................: +———————————————+———————————————————————————+———————————————+                           | 
|                                                                       |
| 0x43                                                                     |
| TAX_HISTORY..............: +————————————————+—————————————————————+——————————————————————+                          |
| .........................: | Pay Year:   | Property Taxes   | Tax Assessment    |                          |
| .........................: +————————————————+—————————————————————+——————————————————————+                          |		
| .........................: | 2020      | $1,146(+3.1%)    |$17,590        |                          |
| .........................: | 2019      | $1,111(+82.8%)   |$17,590(+45%)     |                          |
| .........................: | 2018      | $608(-23.6%)	  |$12,130        |                          |
| .........................: | 2017      | $796(+31%)	  |$12,130(+1.3%)    |                          |
| .........................: | 2016      | $608(-4.9%)	  |$11,980        |                          |
| .........................: | 2015      | $639(-10.8%)	  |$11,980(-9.7%)    |                          |
| .........................: | 2014      | $717	      |$13,270        |                          |
| .........................: | 2013      | ???         |           |                          |
| .........................: | 2012      | ???         |$14,120        |                          |
| .........................: | 2011      | $865        |$14,120(-7%)     |                          |
| .........................: | 2010      | ???         |$15,180        |                          |
| .........................: | 2009      | ???         |$15,180(+4%)     |                          |
| .........................: | 2008      | ???         |$14,590        |                          |
| .........................: | 2006      | ???         |$14,590(+23%)     |                          |
| .........................: | 2004      | ???         |$11,860        |                          |
| .........................: | 2003      | $280(+485.6%)    |$11,860(+135.8%)   |                          |
| .........................: | 2002      | $48	      |$5,030        |                          |                
| .........................: +————————————————+—————————————————————+——————————————————————+                          |
|																	    |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+                                        ████████╗██╗ ██╗███████╗  ███████╗███╗  ██╗██████╗ 
                                        ╚══██╔══╝██║ ██║██╔════╝  ██╔════╝████╗ ██║██╔══██╗
                                         ██║  ███████║█████╗   █████╗ ██╔██╗ ██║██║ ██║
                                         ██║  ██╔══██║██╔══╝   ██╔══╝ ██║╚██╗██║██║ ██║
                                         ██║  ██║ ██║███████╗  ███████╗██║ ╚████║██████╔╝
                                         ╚═╝  ╚═╝ ╚═╝╚══════╝  ╚══════╝╚═╝ ╚═══╝╚═════╝ 
																				 
																				 
                                             																				 
                                              ██████╗ ██╗  ██╗███████╗██████╗ 
                                             ██╔═══██╗██║  ██║██╔════╝██╔══██╗
                                             ██║██╗██║██║ █╗ ██║█████╗ ██████╔╝
                                             ██║██║██║██║███╗██║██╔══╝ ██╔══██╗
                                             ╚█║████╔╝╚███╔███╔╝███████╗██████╔╝
                                              ╚╝╚═══╝ ╚══╝╚══╝ ╚══════╝╚═════╝ 
                  
                                                    _
                                                   / /\
                                                   / / /
                                                  / / /  _
                                                  /_/ /  / /\
                                                  \ \ \ / / \
                                                  \ \ \/ / /\ \
                                                 _  \ \ \/ /\ \ \
                                                /_/\  \_\ / \ \ \
                                                \ \ \ / / \  \_\/ 
                                                \ \ \/ / /\ \ 
                                                 \ \ \/ /\ \ \
                                                 \ \ / \ \ \
                                                  \_\/  / / /
                                                     / / /
                                                    /_/ /
                                                    \_\/


                                              https://skidbin.net/user/Web