,-.                
                            ___,---.__     /'|`\     __,---,___     
                          ,-'  \`  `-.____,-' | `-.____,-'  //  `-.    
                         ,'    |      ~'\   /`~      |    `.   
                         /   ___//       `. ,'     , , \___   \  
                        |  ,-'  `-.__  _     |    ,  __,-'  `-.  |  
                        |  /     /\_ `  .  |  ,   _/\     \  |  
                        \ |      \ \`-.___ \  |  / ___,-'/ /      | / 
                         \ \      | `._  `\\ | //'  _,' |      / /   
                         `-.\     /' _ `---'' , . ``---' _ `\     /,-'   
                           ``    /   \  ,='/ \`=.  /   \    ''     
                               |__  /|\_,--.,-.--,--._/|\  __|         
                               / `./ \\`\ | | | /,//' \,' \         
                              /  /   ||--+--|--+-/-|   \  \         
                              |  |   /'\_\_\ | /_/_/`\   |  |        
                              \  \__, \_   `~'   _/ .__/  /      
                               `-._,-'  `-._______,-'  `-._,-'

                             Ω═════════════════◦$◦══════════════════Ω
                             ☯ 0x01 » Reason......................... 
                             ☯ 0x02 » Personal Information........... 
                             ☯ 0x03 » Images & Nudes.................
                             ☯ 0x04 » Social Media...................
                             ☯ 0x05 » CC Info........................
                             ☯ 0x06 » Credits........................ 
                             Ω══════════════════◦$◦═════════════════Ω                        ☯ 0x01 
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ♚ Reason
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       Tried to dox me but failed horribly.

                       He is also a complete weirdo (https://www.youtube.com/watch?v=2QzHxu4j85U&ab_channel=Inezia)

                       I also catfished him as a 13 year old girl and he sent a dick pic in under an hour LOL.
                       He has an "age-kink" so he is extremely attracted to underage girls which makes me sick.


                        ☯ 0x02           
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━          
                        ♚ Personal Information
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       Alias………………………………………… » Fierd, Inezia, Tekap [UUID: b71035b9-b74a-4429-a6fc-14ecc05bb358]
                       Name…………………………………………… » Samuel Wang
                       Age……………………………………………… » 18
                       Gender……………………………………… » Male
                       DOB……………………………………………… » N/A
                       IP(s)………………………………………… » N/A
                       Phone………………………………………… » N/A
                       Highschool…………………………… » Pennsbury East High School
                       Address…………………………………… » 933 Hamilton Dr, Yardley, PA 19067
                                  » https://imgur.com/a/NRyP1tC
                       Occupation…………………………… » Unemployed 
                       Hobbies…………………………………… » Falling inlove with little girls

                       
                        ☯ 0x03
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ♚ Images & Nudes of Samuel
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       Face: https://imgur.com/a/ux13jk8, https://imgur.com/a/bG59GHG, https://imgur.com/a/EpUvMj0
                       Dick: https://imgur.com/a/mZLv7Y3
                        
                        
                        ☯ 0x04
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ♚ Social Media Accounts
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       ❆〘 Discord 〙❆
                       Fierd#4053

                       ❆〘 NameMC 〙❆
                       mine.ly/Fierd.2

                       ❆〘 YouTube 〙❆
                       https://www.youtube.com/channel/UCsOMC7t8QBP33rPu848m2rQ , https://www.youtube.com/channel/UCA5Wkr-2LiMZP5Q1JOir07A/videos

                       ❆〘 Twitter 〙❆
                       https://twitter.com/FierdPvP


                        ☯ 0x05         
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ♚ CC Info
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                       Card Number…………………………………… » N/A
                       Expires……………………………………………… » N/A
                       Type……………………………………………………… » N/A
                       Found…………………………………………………… » N/A 
                          (I will get this soon)


                        ☯ 0x06
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                        ♚ Credit
                        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
                       Ty uuid for the screenshots.

              . . , ,
              |` \/ \/ \,',
              ;     ` \/\,.
              :        ` \,/
              |         /
              ;         :
             :         ;
             |   ,---.   /
             :   ,'   `,-._ \
             ;  (  o  \  `'
            _:   .   ,' o ;
           /,.`   `.__,'`-.__,
           \_ _        \      - Leave the comm you autistic retard
           ,' / `,     `.,'        - Happily doxxed by: buxh, uuid & veggiestick
        ___,'`-._ \_/ `,._    ;                   
      __;_,'   `-.`-'./ `--.____)
     ,-'      _,--\^-'
    ,:_____   ,-'   \
   (,'   `--. \;-._  ;
   :  Y   `-/  `, :
   :  :    :   /_;'
   :  :    |  :
    \  \   :  :
    `-._ `-.__, \  `.
      \  \ `. \   `.
     ,-;  \---)_\ ,','/
     \_ `---'--'" ,'^-;'                  - sfe bro
     (_`   ---'" ,-')
     / `--.__,. ,-'  \
    )-.__,-- ||___,--' `-.
    /._______,|__________,'\
    `--.____,'|_________,-'